ارائه سامانه های رایگان شهرداری


ارائه سامانه های رایگان شهرداری


نسخه رایگان تمامی سامانه های مربوط به شهرداری شرکت شاخص اندیشان غرب هم اکنون قابل عرضه و بهره برداری می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از این سامانه ها به صفحه هر محصول و صفحه تماس با ما مراجعه کنید.