نرم افزار وصول عوارض خودرو شهرداری ها

نرم افزار وصول عوارض خودرو شهرداری هاویژگی های نسخه رایگان نرم افزار

 • امکان محاسبه و پرداخت عوارض خودرو و تأیید آن
 • پشتیبانی آنلاین و ارسال تیکت
 • گزارشات کارکرد در بازه های زمانی مختلف
 • گزارشات توافق نامه ها
 • گزارشات پشتیبانی ها
 • تعریف خودرو ها و بهای آن ها در ابتدای هر سال توسط شرکت
 • ارتباط با بانک اطلاعاتی جامع

ویژگی های نسخه کامل نرم افزار

 • امکان برون سپاری به دفاتر پیشخوان و اسناد رسمی زیر نظر شهرداری
 • مدیریت شهرداری و اطلاعات مربوط به آن
 • تعریف اطلاعات عوارض و ویرایش آن ها
 • مدیریت دفاتر پیشخوان و کاربران سامانه
 • محاسبه و پرداخت عوارض از طریق مالکین خودرو
 • پرداخت عوارض از طریق شناسه قبض و پرداخت
 • انتصاب و نقل و انتقال خودرو
 • صدور مفاصا حساب خودرو
 • ارسال پیامک و ایمیل
 • مدیریت اخبار جهت درج خبر برای کاربران سامانه
 • حسابرسی برچسب ها
 • جزئیات گزارش کارکرد و چاپ آن
 • گزارشات مقایسه ای
 • گزارشات نظرخواهی

لینک دانلود

تکنولوژی های محصول


مشتریان محصول

شهرداری ارومیه شهرداری سرو شهرداری قوشچی شهرداری سیلوانه شهرداری فیرورق شهرداری قره ضیا الدین شهرداری ماکو شهرداری بازرگان شهرداری دیزج دیز شهرداری سیمینه شهرداری چهاربرج شهرداری تازه شهر شهرداری ایواوغلی شهرداری باروق شهرداری محمدیار شهرداری تکاب شهرداری اشنویه شهرداری محمودآباد شهرداری نالوس شهرداری سیه چشمه شهرداری نوشین شهر شهرداری میرآباد شهرداری نازک شهرداری مرگنلر شهرداری گردکشانه شهرداری نقده شهرداری زرآباد شهرداری کشاورز شهرداری شاهین دژ شهرداری سردشت شهرداری پلدشت شهرداری پیرانشهر شهرداری بوکان شهرداری رضی شهرداری مود شهرداری خوسف شهرداری محمدشهر شهرداری آرین شهر شهرداری اسفدن شهرداری نیمبلوک شهرداری خضری دشت بیاض شهرداری اورامان تخت