نرم افزار وصول عوارض کسب و پیشه شهرداری ها

نرم افزار وصول عوارض کسب و پیشه شهرداری هاویژگی های نسخه رایگان نرم افزار

 • امکان محاسبه و پرداخت عوارض و تأیید آن
 • پشتیبانی آنلاین و ارسال تیکت
 • امکان بلوک بندی شهر
 • امکان دسته بندی مشاغل
 • گزارشات کارکرد در بازه های زمانی مختلف
 • گزارشات توافق نامه ها
 • گزارشات پشتیبانی ها
 • ارتباط با بانک اطلاعاتی جامع

ویژگی های نسخه کامل نرم افزار

 • امکان برون سپاری به دفاتر پیشخوان و اسناد رسمی زیر نظر شهرداری
 • مدیریت شهرداری و اطلاعات مربوط به آن
 • تعریف اطلاعات عوارض و ویرایش آن ها
 • مدیریت دفاتر پیشخوان و کاربران سامانه
 • پرداخت عوارض از طریق شناسه قبض و پرداخت
 • صدور مفاصا حساب
 • ارسال پیامک و ایمیل
 • مدیریت اخبار جهت درج خبر برای کاربران سامانه
 • حسابرسی برچسب ها
 • جزئیات گزارش کارکرد و چاپ آن
 • گزارشات مقایسه ای
 • گزارشات نظرخواهی

 

 


لینک دانلود

تکنولوژی های محصول


مشتریان محصول

شهرداری سیلوانه شهرداری خوسف