ورود ثبت نام 0 سبد خرید

نرم‌افزار حسابداری هانی، نسخه‌ی ویژه‌ی عادی

Code: FULLNRM873

نرم افزار حسابداری هانی


5،000،000 تومان
افزودن به سبد خرید
لینک دانلود
تگ ها:

دسته بندی: راه کارهای حسابداری

امکانات بارز

 • ایجاد سال مالی
 • انتخاب سال مالی
 • مدیریت شرکت‌ها
 • تعریف بانک‌ها و شعب بانک‌ها
 • تعریف استان‌ها و شهرستان‌ها
 • انبارها
 • تعریف و گروه‌بندی کالاها
 • تعریف و گروه‌بندی خدمات
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • تعریف واحدهای اندازه‌گیری
 • معرفی اشخاص
 • مراکز هزینه
 • تنظیمات سیستم
 • تعریف کاربران و حدود اختیارات
 • ورود کاربران بدون خروج
 • تغییر کلمه‌ی عبور
 • بازنشانی کلمه‌ی عبور
 • پشتیبان‌گیری
 • حذف اطلاعات موجود
 • قابلیت شبکه
 • تعریف سرفصل‌های حسابداری
 • تعریف حسابهای بانکی
 • صدور سند حسابداری
 • کپی سند حسابداری
 • الگوسازی اسناد حسابداری
 • کنترل صحت اسناد حسابداری
 • مرتب‌سازی اسناد حسابداری
 • جابجائی اسناد حسابداری
 • تغییر وضعیت اسناد حسابداری
 • دریافت
 • پرداخت
 • برداشت شخصی مدیران
 • شارژ تنخواه‌گردان
 • تسویه‌ی تنخواه‌گردان
 • کلیه عملیات بانک
 • تبادل بانک و صندوق
 • تعریف دسته چک
 • چک‌های دریافتی
 • چک‌های صادره
 • پرداخت هزینه
 • مراکز هزینه
 • تبدیل موجودی کالا به هزینه
 • مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی
 • عملیات پایان و آغاز سال مالی
 • خرید
 • برگشت از خرید
 • تسویه‌ی فاکتور خرید
 • فروش
 • برگشت از فروش
 • تسویه‌ی فاکتور فروش
 • خرده‌فروشی
 • مدیریت خرده‌فروشی
 • گزارش اشخاص بدهکار/بستانکار
 • کنترل معاملات
 • گزارش موجودی کالاها
 • گزارش گردش مالی حساب‌ها
 • گزارش گردش مالی اشخاص
 • گزارش دفتر نویسی
 • دفتر روزنامه
 • دفتر کل
 • دفتر معین
 • دفتر تفضیلی
 • تراز آزمایشی شش ستونه
 • گزارش سود و زیان
 • ترازنامه
 • گزارش کاردکس کالا
 • گزارش معاملات
 • گزارش خرید و فروش فصلی
 • گزارش مالیات بر ارزش افزوده
 • اتصال به فیش پرینتر
 • اتصال به پوز فروشگاهی

گالری تصاویر:

تکنولوژی های محصول:
سی شارپ
انتیتی فریم ورک
MVVM
دات نت
Sql Server
ویژوال استدیو
نسخه‌های نرم‌افزار     حسابداری عادی حسابداری فروشگاهی حسابداری معاملات مدیریت چک، بانک و صندوق اصناف، صندوق فروشگاهی  نسخه‌ی ویژه
آیتم‌های نرم‌افزار ساده متوسط پیشرفته شرکتی ساده‌ی فروشگاهی متوسط فروشگاهی پیشرفته‌ی فروشگاهی شرکتی فروشگاهی ساده‌ی مدیریت معاملات پیشرفته‌ی مدیریت معاملات نسخه‌ی عادی نسخه‌ی ویژه 
ایجاد سال مالی ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
انتخاب سال مالی ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
مدیریت شرکت‌ها 2 3 2 3  ❌ 5 5
تعریف بانک‌ها و شعب بانک‌ها ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
تعریف استان‌ها و شهرستان‌ها ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️  ❌ ✔️ ✔️
انبارها 2 3 2 3 ✔️ ✔️ 5 5
تعریف و گروه‌بندی کالاها ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
تعریف و گروه‌بندی خدمات ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
مالیات بر ارزش افزوده ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
تعریف واحدهای اندازه‌گیری ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
معرفی اشخاص ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
مراکز هزینه ✔️ ✔️ ✔️ ✔️  ❌ ✔️ ✔️
تنظیمات سیستم ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
تعریف کاربران و حدود اختیارات 2 3 4 2 3 4 2 3 1 10 10
ورود کاربران بدون خروج ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️  ❌ ✔️ ✔️
تغییر کلمه‌ی عبور ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
بازنشانی کلمه‌ی عبور ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
پشتیبان‌گیری ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
حذف اطلاعات موجود ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
قابلیت شبکه ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️
تعریف سرفصل‌های حسابداری ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️
تعریف حسابهای بانکی ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
صدور سند حسابداری ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️
کپی سند حسابداری ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️
الگوسازی اسناد حسابداری ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️
کنترل صحت اسناد حسابداری ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️
مرتب‌سازی اسناد حسابداری ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️
جابجائی اسناد حسابداری ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️
تغییر وضعیت اسناد حسابداری ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️
دریافت ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
پرداخت ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
برداشت شخصی مدیران ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️ ✔️
شارژ تنخواه‌گردان ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️ ✔️
تسویه‌ی تنخواه‌گردان ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️ ✔️
کلیه عملیات بانک ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️ ✔️
تبادل بانک و صندوق ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️
تعریف دسته چک ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️ ✔️
چک‌های دریافتی ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️  ❌ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
چک‌های صادره ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
پرداخت هزینه ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️ ✔️
مراکز هزینه ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️
تبدیل موجودی کالا به هزینه ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️
عملیات پایان و آغاز سال مالی ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
خرید ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
برگشت از خرید ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
تسویه‌ی فاکتور خرید ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
فروش ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
برگشت از فروش ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
تسویه‌ی فاکتور فروش ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
خرده‌فروشی ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ❌  ✔️ ✔️ ✔️
مدیریت خرده‌فروشی ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ❌  ✔️ ✔️ ✔️
کنترل معاملات ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️ ✔️
گزارش موجودی کالاها ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
گزارش گردش مالی حساب‌ها ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️
گزارش گردش مالی اشخاص ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
گزارش اشخاص بدهکار/بستانکار ✔️ ✔️ ❌  ❌  ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️
گزارش دفتر نویسی ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️
دفتر روزنامه ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️
دفتر کل ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️
دفتر معین ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️
دفتر تفضیلی ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️
تراز آزمایشی شش ستونه ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
گزارش سود و زیان ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
ترازنامه ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️  ❌ ✔️ ✔️
گزارش کاردکس کالا ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
گزارش معاملات ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
گزارش خرید و فروش فصلی ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
گزارش مالیات بر ارزش افزوده ✔️ ✔️ ❌  ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
اتصال به فیش پرینتر ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
اتصال به پوز فروشگاهی ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
استفاده از دیتابیس تحت وب ✔️

 

نظام صنفی رایانه ای
نظرات